Religion

Alla som är för en specifik religion är totalitära och inskränkta människor. Alla som är för alla religioner är naiva och sinnesslöa. Alla som är religiösa är lurade, världsfrånvända och svaga. Alla som är agnostiker är ryggradslösa fegisar. Alla som är ateister är fantasilösa, emotionellt hämmade och småaktiga. Alla som är emot en specifik religion är xenofober. Alla som är emot alla religioner är totalitära och inskränkta människor.

1 kommentar: